Ledigen beerput

Een beerput vangt het septisch afval op. Wanneer hij verzadigd raakt, klaart Maxi Cleaning de klus.

Ledigen beerput
Ze doen wat ze zeggen. Klaar. Zo simpel moet het voor mij zijn.

Wanneer een beerput ledigen?

Een typische aanwijzing dat u de beerput moet laten ledigen, is wanneer leidingen beginnen te verstoppen. Het water in het toilet begint trager af te lopen, je hoort een slurpend, klokkend, borrelend geluid. Of het water komt omhoog bij doorspoelen. Het zijn allen typische indicatoren dat we best dringend de beerput ledigen.

Best is niet te wachten tot het zover komt. Uw beerput preventief ledigen om de 2 jaar is aanbevolen. 

Waarom een beerput ledigen?

Hoe werkt een beerput? Bacterieën spelen een belangrijke rol. Ze breken organische bestanddelen af. Maar wanneer ze zich uitgebreid gevoed hebben, worden ze zwaar. Ze zakken naar de bodem, waar ze een sliblaag vormen. Die groeit aan met de tijd. Zo raakt uw beerput op een bepaald moment vol.

Maxi Cleaning komt uw beerput grondig ledigen en voert deze afvalstoffen naar een rioolafvalverwerkingsinstallatie. 

Een septische put is meer voorkomend dan een beerput. Lees hier over het ledigen van een septische put.  

We voeren deze ruimingswerken graag voor u uit in de regio’s Halle-Vilvoorde, Brussel, Nijvel, Leuven en Mechelen. Raadpleeg alle gemeenten hier

 

Vragen? Even overleggen? Bel
02 416 80 40 of Vraag een offerte online