Onze dienstverlening tijdens de Corona-crisis

 

Particulieren helpen wij momenteel uit de nood met dringende, essentiële opdrachten:
- verstoppingen van sanitaire en septische leidingen
- ledigen van septische putten indien zij verstopping van toilet veroorzaken
- water uit mazouttanks verwijderen 

 Opdrachten die we verplicht pas op een later tijdstip kunnen uitvoeren: 
- niet-dringende of niet strikt noodzakelijke putreinigingen (vb. regenwaterputten)
- mazouttanks reinigen, neutraliseren en verwijderen

 U kan echter vandaag gewoon al offertes aanvragen en bestellingen plaatsen, onze administratieve diensten werken verder. Zodra de crisis ingedijkt is, contacteren wij u om concrete afspraken vast te leggen (uitvoeringsdatum, of voorafgaand werfbezoek indien nodig).

Maxi Cleaning zet alles in om haar maatschappelijke rol optimaal in te vullen, door dringende, noodzakelijke noden te lenigen, met de focus op bescherming van klanten en medewerkers. 

Gezien de voortdurende ontwikkelingen, kunnen we genoodzaakt zijn om deze maatregelen regelmatig te actualiseren. Wij danken u voor uw begrip. 

 

Corona-crisis

Beste klant, 

Goed nieuws: wij zijn terug volop aan de slag voor u. Al onze diensten zijn operationeel. 

Gezien we nog steeds in uitzonderlijke tijden leven, kan het evenwel mogelijk zijn dat we soms minder snel kunnen uitrukken dan u van ons gewend bent. Maar: dit is eerder uitzondering dan regel. Graag tot snel!