Over ons

Maxi Cleaning biedt een ruime waaier van industriële reinigingsdiensten aan. Van KMO’s tot multinationals, van industrie tot overheidsinstellingen. Vele klanten rekenen sinds de prille beginjaren op onze diensten.

Over ons

Ontdek de voordelen die Maxi Cleaning u biedt

24/7 NOOD-OPROEPEN

Dag en nacht, week en weekend. Als het echt niet kan wachten.

Snel ter plaatse

Een ruim wagenpark, flexibele planning. Zo bent u snel geholpen.

100 % vakmanschap

We take care of it. Met echt vakmanschap.

Bij Maxi Cleaning treft u deskundige vaklui, goed uitgerust en met oog voor milieu en veiligheid. 

Deskundig personeel

Door onze waaier van diensten en de flexibiliteit die we daarbij vooropstellen, is niet iedereen in de wieg gelegd om bij Maxi Cleaning aan de slag te gaan. Onze medewerkers zijn echte vakmannen, die de mouwen opstropen, die een opdracht degelijk en grondig uitvoeren, en die problemen oplossen bij de kiem. Gewapend met ervaring en camera-assistentie.

Onze technici zijn VCA- en VCA**-opgeleid en scholen zich voortdurend bij. Sommige medewerkers specialiseren zich diepgaand in bepaalde type opdrachten. Hun specialisatie en vakervaring is van onschatbare waarde voor de geleverde kwaliteit waarvoor Maxi Cleaning bij haar klanten bekend staat.

Goed uitgerust

Vraag het aan de vakman: alles begint met een goede uitrusting. Maxi Cleaning investeert voortdurend in de nieuwste cleaningwagens en het meest performante materieel. Aangepast aan de specifieke eisen van onze job. We hanteren een strikt vernieuwingsbeleid, zodat een optimale werking een garantie is.

We hebben een grote vloot van op maat ontworpen vrachtwagens. Combiwagens, verlaagde combi-trucks, hogedruk-wagens, rioolwagens: voor elke type job rijden we de meest geschikte voertuigen voor. EX, ADR, niet-ADR. Onze camerawagen levert extra ogen met haar diverse hightech inspectiecamera's. We hebben alle gereedschap en apparatuur om in veiligheid en met respect voor het milieu te werken. Ook op het gebied van persoonlijke bescherming passen we de strengste eisen toe.

Respect voor het milieu

De afvalstoffen uit reinigingsactiviteiten dienen afgevoerd te worden. Dat doen we op een verantwoordelijke manier, met oog voor het milieu. Putten ledigen, tanks afbreken, reinigingsresidu afvoeren: als geregistreerd inzamelaar van afvalstoffen werken we volgens een door OVAM gecertifieerd kwaliteitsborgingssysteem.

Voor elke afvalstroom leggen we vooraf de meest geschikte behandelingsmethode vast. Dit gebeurt in samenspraak met de milieucoördinator en de veiligheidsadviseur voor transport van gevaarlijke goederen.

We informeren onze klanten over de meest aangewezen manier om afvalstoffen gescheiden aan te bieden. Bekijk onze informatiefiches afvalinzameling. Wanneer afval niet conform is gescheiden, geven we graag praktische adviezen en suggesties.

We adviseren u ook rond de meest geschikte verwerkingsmethode. Recyclage krijgt altijd de voorkeur. Blijkt dit niet haalbaar? Dan gaan we voor energieterugwinning: bijvoorbeeld door vergisting of verbranding.

Maxi Cleaning beschikt over diverse vergunningen, erkenningen en registraties:

- onze exploitatie aan de Lambroekstraat in Zaventem beschikt over een milieuvergunning klasse 1: we slaan tijdelijk alvalstoffen op, groeperen deze, en vervolgens vervoeren we ze in grote volumes verder naar een eindverwerker. Deze werkwijze beperkt de transportkosten en spaart zo het milieu
- in elk van de 3 gewesten is Maxi Cleaning geregistreerd en erkend voor ophalen en transporteren van zowel gevaarlijk als niet gevaarlijk afval
- we brengen alle ingezamelde afvalstoffen over naar een erkende, gespecialiseerde afvalverwerker

Klanten die dat wensen, krijgen op eenvoudige aanvraag een nauwkeurige rapportering van de afvalstromen, met data, volumes, locaties, enz... Maxi Cleaning houdt het hele traject van afvalophaling tot -verwerking nauwgezet bij.

En wat met onverwachte incidenten, of ongevallen met milieuvervuilende gevolgen? Ook dan staat Maxi Cleaning paraat. We hebben we een goed geregisseerd noodplan voor dergelijke situaties, zijn onmiddellijk onderweg en beperken op die manier de impact op het milieu.

Ook een aangepast wagenpark kan het milieu sparen. Onze waterrecycler-rioolwagen decimeert het waterverbruik. We hergebruiken het initiële water opnieuw en opnieuw, gedurende de hele reinigingsopdrachten. Ook hier: winst voor het milieu.

Aandacht voor veiligheid

Veiligheid voorop in de job. Voor u, en voor onze medewerkers. We werken met een externe preventie-adviseur en een interne veiligheidscoördinator. Dagelijks voeren we werfinspecties uit.

Maxi Cleaning is VCA**-gecertificeerd. Het volgt alle regels en veiligheidsverplichtingen van de "Veiligheids Checklist voor Aannemers 2". Dit houdt onder meer in dat we voor elk type werk diverse initiatieven nemen die de veiligheid ten goede komen: afgelijnde procedures, gedetailleerde risico-analyses, vaardigheidstrainingen, toolboxmeetings, collectieve beschermingsmaatregelen, adequate PBM's, noodplannen bij calamiteiten, enz...

Elk type werk dat onze medewerkers uitvoeren bij klanten, onderwerpen we aan een voorafgaandelijke risicoanalyse. Hierbij schatten we de risico's van het werk in en leggen we de aangewezen voorzorgsmaatregelen vast. Net vóór het uitvoeren van het betreffende werk voeren we bovendien nog een Last Minute Risico Analyse (LMRA) uit. Om na te gaan of het werk in de praktijk overeenstemt met de opdracht en alle vereiste voorzorgsmaatregelen genomen zijn.

Onze vakmannen worden voortdurend bijgeschoold, en alle materieel en gereedschap wordt in perfecte conditie gehouden en gecontroleerd, om een veilige werking te garanderen. Maxi Cleaning laat niets aan het toeval over. Veiligheid voorop.